camera wifi không dây

750.000
950.000
1.250.000
1.450.000

Tặng ngay 100 triệu cho khách hàng nào phát hiện camera không phải là hàng nhập khẩu nguyên chiếc và không phải hàng chính hãng.

bộ camera cơ bản

Gói 1: CAMERA HIKVISION HD

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, văn phòng…

Lắp trọn bộ 1 camera 2.100.000

Lắp trọn bộ 5 camera 5.800.000

Lắp trọn bộ 2 camera 2.800.000

Lắp trọn bộ 6 camera 6.500.000

Lắp trọn bộ 3 camera 3.500.000

Lắp trọn bộ 7 camera 7.200.000

Lắp trọn bộ 4 camera 4.200.000

Lắp trọn bộ 8 camera 7.900.000

Hãng sản xuất : HIKVISION BH 24 tháng 

Gói 2: CAMERA DAHUA HD 2.0

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc…

Lắp trọn bộ 1 camera 3.000.000

Lắp trọn bộ 5 camera  7.600.000

Lắp trọn bộ 2 camera 3.800.000

Lắp trọn bộ 6 camera 8.400.000

Lắp trọn bộ 3 camera 4.600.000

Lắp trọn bộ 7 camera 9.200.000

Lắp trọn bộ 4 camera 5.400.000

Lắp trọn bộ 8 camera 10.000.000

Hãng sản xuất : DAHUA  BH 24 tháng 

Gói 3: bộ cao cấp CAMERA DAHUA & HIK FULL HD 2.0

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc…

Lắp trọn bộ 1 camera 3.600.000

Lắp trọn bộ 5 camera  9.300.000

Lắp trọn bộ 2 camera 4.700.000

Lắp trọn bộ 6 camera 10.400.000

Lắp trọn bộ 3 camera 5.800.000

Lắp trọn bộ 7 camera 11.500.000

Lắp trọn bộ 4 camera 6.900.000

Lắp trọn bộ 8 camera 12.600.000

Hãng sản xuất : HIKDAHUA  BH 24 tháng 

Gói 4: CAMERA OSAMIC 1.5

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn…

Lắp trọn bộ 1 camera 3.600.000

Lắp trọn bộ 5 camera 10.000.000

Lắp trọn bộ 2 camera 4.800.000

Lắp trọn bộ 6 camera 11.100.000

Lắp trọn bộ 3 camera 5.900.000

Lắp trọn bộ 7 camera 12.200.000

Lắp trọn bộ 4 camera 7.000.000

Lắp trọn bộ 8 camera 13.300.000

Hãng sản xuất :  OSAMIC –  BH 36 tháng   

Gói 5: CAMERA OSAMIC 2.4

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn…

Lắp trọn bộ 1 camera 5.500.000

Lắp trọn bộ 5 camera 14.900.000

Lắp trọn bộ 2 camera 7.300.000

Lắp trọn bộ 6 camera 16.600.000

Lắp trọn bộ 3 camera 9.000.000

Lắp trọn bộ 7 camera 18.300.000

Lắp trọn bộ 4 camera 10.700.000

Lắp trọn bộ 8 camera 20.000.000

Hãng sản xuất :  OSAMIC  BH 36 tháng

Gói 6: Camera DAHUA IP độ phân giải hình ảnh 4.0MP Full HD

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn…

Lắp trọn bộ 1 camera 6.500.000

Lắp trọn bộ 5 camera 18.500.000

Lắp trọn bộ 2 camera 9.000.000

Lắp trọn bộ 6 camera 21.000.000

Lắp trọn bộ 3 camera 11.500.000

Lắp trọn bộ 7 camera 23.500.000

Lắp trọn bộ 4 camera 14.000.000

Lắp trọn bộ 8 camera 26.000.000

Hãng sản xuất : DAHUA  ( Bảo hành 24 tháng )