camera wifi không dây

850.000
750.000

Tặng ngay 100 triệu cho khách hàng nào phát hiện camera không phải là hàng nhập khẩu nguyên chiếc và không phải hàng chính hãng.

bộ camera cơ bản

Gói 1: CAMERA HIKVISION HD 2.0

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, văn phòng…

Lắp trọn bộ 1 camera 2.300.000

Lắp trọn bộ 5 camera 6.500.000

Lắp trọn bộ 2 camera 3.100.000

Lắp trọn bộ 6 camera 7.300.000

Lắp trọn bộ 3 camera 3.900.000

Lắp trọn bộ 7 camera 8.100.000

Lắp trọn bộ 4 camera 4.700.000

Lắp trọn bộ 8 camera 8.800.000

Hãng sản xuất : HIKVISION BH 24 tháng 

Gói 2: CAMERA DAHUA HD 2.0

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc…

Lắp trọn bộ 1 camera 2.800.000

Lắp trọn bộ 5 camera  7.200.000

Lắp trọn bộ 2 camera 3.600.000

Lắp trọn bộ 6 camera 8.000.000

Lắp trọn bộ 3 camera 4.400.000

Lắp trọn bộ 7 camera 8.800.000

Lắp trọn bộ 4 camera 5.200.000

Lắp trọn bộ 8 camera 9.600.000

Hãng sản xuất : DAHUA  BH 24 tháng 

Gói 3: bộ cao cấp CAMERA DAHUA & HIKVISION FULL HD 2.0

Ứng dụng cho nhà riêng, cửa hàng, siêu thị, văn phòng, hiệu thuốc…

Lắp trọn bộ 1 camera 3.300.000

Lắp trọn bộ 5 camera  8.000.000

Lắp trọn bộ 2 camera 4.200.000

Lắp trọn bộ 6 camera 8.900.000

Lắp trọn bộ 3 camera 5.100.000

Lắp trọn bộ 7 camera 9.800.000

Lắp trọn bộ 4 camera 6.000.000

  Lắp trọn bộ 8 camera 10.500.000

Hãng sản xuất : HIKDAHUA  BH 24 tháng 

Gói 4: CAMERA Dahua HD 2.0 thu mic:

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn…

Lắp trọn bộ 1 camera 3.600.000

Lắp trọn bộ 5 camera 9.000.000

Lắp trọn bộ 2 camera 4.700.000

Lắp trọn bộ 6 camera 10.100.000

Lắp trọn bộ 3 camera 5.800.000

Lắp trọn bộ 7 camera 11.200.000

Lắp trọn bộ 4 camera 6.900.000

Lắp trọn bộ 8 camera 12.300.000

Hãng sản xuất :  DAHUA –  BH 24 tháng   

Gói 5: CAMERA Hikvision hd 2.0 full màu Ban Đêm

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn…

Lắp trọn bộ 1 camera 3.800.000

Lắp trọn bộ 5 camera 10.000.000

Lắp trọn bộ 2 camera 5.100.000

Lắp trọn bộ 6 camera 11.300.000

Lắp trọn bộ 3 camera 6.400.000

Lắp trọn bộ 7 camera 12.600.000

Lắp trọn bộ 4 camera 7.700.000

Lắp trọn bộ 8 camera 13.500.000

Hãng sản xuất :  HIKVISION  BH 24 tháng

Gói 6: Camera DAHUA IP 2.0MP Full HD

Ứng dụng cho nhà riêng, biệt thự, nhà hàng, khách sạn…

Lắp trọn bộ 1 camera 4.200.000

Lắp trọn bộ 5 camera 11.000.000

Lắp trọn bộ 2 camera 6.700.000

Lắp trọn bộ 6 camera 12.500.000

Lắp trọn bộ 3 camera 7.200.000

Lắp trọn bộ 7 camera 14.000.000

Lắp trọn bộ 4 camera 8.700.000

Lắp trọn bộ 8 camera 15.500.000

Hãng sản xuất : DAHUA  ( Bảo hành 24 tháng )